Triggerpoint Massage – De Ultieme Gids voor Triggerpoints

What are Trigger Points?

Triggerpoints zijn kleine clusters van gespannen spieren die bij bijna iedereen op een bepaald moment in hun leven voorkomen. Ze bevinden zich vaak (maar niet altijd) in gebieden waar overmatige druk kan leiden tot pijn en disfunctie. Triggerpoints kunnen zich op veel verschillende plaatsen in het lichaam bevinden, maar ze komen het meest voor in de volgende gebieden:

  • Nek – De nek is een van de meest getroffen gebieden van het lichaam. Dit kan het gevolg zijn van dagelijkse belasting of van een ernstig letsel, zoals een whiplash, waarbij de spieren in de nek overbelast zijn.
  • Rug – De wervelkolom is de belangrijkste schokdemper tussen het lichaam en de buitenwereld. Als een deel van de wervelkolom geblesseerd is, of lijdt aan chronische overbelasting, zal de rest van de wervelkolom ook worden beïnvloed. Triggerpoints in de lage rug kunnen leiden tot lage rugpijn, maar ook tot ongemak in de heupen en billen.
  • Borstkas – De borstkas is een ander groot, structureel kwetsbaar deel van het lichaam. Chronische of herhaaldelijke belasting van de spieren in de borstkas kan leiden tot pijn en ongemak in de bovenarmen.
  • Armen – Zowel acteurs als modellen kunnen geplaagd worden door een lelijk geval van “arm-nijd”. De armen zijn een groot, zichtbaar deel van het lichaam dat het doelwit kan worden van “kindermishandeling”, zoals te lang in de airconditioning zitten of te veel push-ups.

Triggerpoint massage

Wat is een Trigger Point Massage?

Een triggerpoint massage is een intense maar veilige vorm van druk die wordt uitgeoefend op een cluster van spieren. Het kan gebruikt worden om een verscheidenheid aan aandoeningen te behandelen, waaronder nekpijn, lage rugpijn, en schouderpijn. Hoewel triggerpoint massage vooral gebruikt wordt om structurele problemen te behandelen, kan het ook gebruikt worden om spierspanning veroorzaakt door emotionele problemen te behandelen.

Tijdens een triggerpoint massage oefent de therapeut stevige maar langzame druk uit op de spier die de pijn veroorzaakt. De druk moet direct op de spier worden uitgeoefend, in plaats van op het omliggende weefsel of de huid. Om effectief te zijn moet de druk direct op de spiercluster worden uitgeoefend zonder het omliggende weefsel aan te tasten. De therapeut moet bijvoorbeeld geen druk uitoefenen op de schouder door tegen het schouderblad te drukken, maar door rechtstreeks te drukken op de plaats waar de schouder samenkomt met de nek.

Hoe Triggerpoints vinden en behandelen

Triggerpoints zijn vaak moeilijk te vinden, vooral als u pijn ervaart in een bepaald gebied. De beste manier om ze te vinden is door de pijnlijke spier langzaam te bewegen, met aandacht voor waar de pijn wordt gevoeld. Zodra u het triggerpoint hebt geïdentificeerd, kunt u druk uitoefenen op het punt zelf, in plaats van op het omliggende weefsel.

Triggerpoints komen vaak terug, vooral als de spier geblesseerd is geweest. Om hardnekkige triggerpoints te kunnen behandelen, moet het lichaam de spier weer kunnen bewegen. Om een spier te behandelen die te lang verkrampt is geweest, moet je de spier daadwerkelijk kunnen bewegen. Dit kan worden gedaan door de spier voorzichtig te rekken, door het gewricht waar de spier doorheen loopt te bewegen, of door de spier zachtjes te rollen met een bal of een ander voorwerp.

Waarom is Triggerpoint Therapie Effectief?

Triggerpoint Therapie Effectief is een nieuwe vorm van massage die de therapeut in staat stelt triggerpoints te vinden en te behandelen. Dit in tegenstelling tot de traditionele massage, die er alleen op gericht is de spieren te ontspannen en de pijn te verminderen. Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van deze specifieke benadering van massage.

Ten eerste kan de therapeut het lichaam lezen op een manier die andere vormen van massage niet kunnen. Door langzame maar stevige druk direct op de spier uit te oefenen, kan de therapeut zien of de spier gespannen of gewoon geblesseerd is. In het geval van een blessure, kan de spier worden “opgewarmd” met zachte stretching.

Triggerpoint Therapie Effectief is ook ideaal voor het behandelen van spier onevenwichtigheden die veroorzaakt zijn door een levenslange slechte houding en verkeerde beweging. Deze onevenwichtigheden kunnen worden verholpen met slechts een paar korte sessies.

Triggerpoint Therapie Effectief is een vorm van massagetherapie die al tientallen jaren wordt toegepast. Maar de laatste jaren heeft het aan populariteit gewonnen als een manier om sportblessures en chronische pijn te behandelen.

Pro Tip: Wees niet bang voor pijn.

Triggerpoint Therapie Effectief is een vorm van massagetherapie die al tientallen jaren wordt toegepast. Maar de laatste jaren heeft het aan populariteit gewonnen als een manier om sportblessures en chronische pijn te behandelen. Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van deze specifieke benadering van massage.

De therapeut kan het lichaam lezen op een manier die bij andere vormen van massage niet mogelijk is. Door langzame maar stevige druk direct op de spier uit te oefenen, kan de therapeut zien of de spier gespannen of gewoon geblesseerd is. In het geval van een blessure, kan de spier worden “opgewarmd” met zachte stretching.

Triggerpoint Therapie Effectief is ook ideaal voor de behandeling van spiersymmetrieën veroorzaakt door een levenslange slechte houding en verkeerde beweging. Deze onevenwichtigheden kunnen worden verholpen met slechts een paar korte sessies.

Triggerpoint Therapie Effectief is een vorm van massagetherapie die al tientallen jaren wordt toegepast. Maar de laatste jaren heeft het aan populariteit gewonnen als een manier om sportblessures en chronische pijn te behandelen. Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van deze specifieke benadering van massage.

Ten eerste kan de therapeut het lichaam lezen op een manier die bij andere vormen van massage niet mogelijk is. Door langzame maar stevige druk direct op de spier uit te oefenen, kan de therapeut zien of de spier gespannen of gewoon geblesseerd is.

Conclusie.

Triggerpoint Therapie Effectief is een nieuwe vorm van massage die de therapeut in staat stelt triggerpoints te vinden en te behandelen. Dit in tegenstelling tot de traditionele massage, die er alleen op gericht is de spieren te ontspannen en de pijn te verminderen. Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van deze specifieke benadering van massage.

Ten eerste kan de therapeut het lichaam lezen op een manier die andere vormen van massage niet kunnen. Door langzame maar stevige druk direct op de spier uit te oefenen, kan de therapeut zien of de spier gespannen of gewoon geblesseerd is. In het geval van een blessure, kan de spier worden “opgewarmd” met zachte stretching.

Triggerpoint Therapie Effectief is ook ideaal voor de behandeling van spiersymmetrieën veroorzaakt door een levenslange slechte houding en verkeerde beweging. Deze onevenwichtigheden kunnen worden verholpen met slechts een paar korte sessies.

Triggerpoint Therapie Effectief is een nieuwe vorm van massage die de therapeut in staat stelt triggerpoints te vinden en te behandelen. Dit in tegenstelling tot de traditionele massage, die er alleen op gericht is de spieren te ontspannen en de pijn te verminderen. Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van deze specifieke benadering van massage.

Ten eerste kan de therapeut het lichaam lezen op een manier die andere vormen van massage niet kunnen. Door langzame maar stevige druk direct op de spier uit te oefenen, kan de therapeut zien of de spier gespannen of gewoon geblesseerd is. Om hardnekkige triggerpoints te kunnen behandelen, moet het lichaam in staat zijn de spier weer te bewegen.

Triggerpoint Therapie Effectief is ook ideaal voor het behandelen van spiersymmetrieën veroorzaakt door een levenslange slechte houding en verkeerde beweging. Deze onevenwichtigheden kunnen worden verholpen met slechts een paar korte sessies.

Nlp Roermond

Yoga, Oefening, Fitness, Vrouw, Gezondheid, Kracht, Lichaam

De afgelopen jaren heb ik meer workshops gevolgd en NLP toegepast in een verscheidenheid van mijn counseling. Ik heb zelfhulpmiddelen gebruikt, zoals de audio genaamd Manu Smiles, om mijn cliënten te helpen hun eigen leven te verduidelijken en te sturen. Mijn counseling omvatte emotionele vrijheidstechnieken en zelfcompulsietraining. In mijn persoonlijk NLP werk maak ik gebruik van het onderwerpingsproces.

   Het onderwerpingsproces is een onderdeel van NLP of Neuro-Linguïstisch Programmeren en is zeer betrokken. De NLP-onderzoeker/pioniers van de late jaren '40 noemden het het Random Factor Effect-proces. Een meer actuele term om het NLP-proces te beschrijven is echter het gespleten conditioneringseffect.

De NLP-onderzoekers raakten geïnteresseerd in het Random Factor Effect Process in de context van woedebeheersing. Met woede gelooft de NLP-beoefenaar dat de woede niet ongerechtvaardigd is, maar slechts een ongerechtvaardigde projectie van de gedachten van de persoon. Wat er gebeurt, is dat als het proces van woedebeheersing eenmaal aan de gang is, de persoon wordt 'getraind' om zijn emoties zelf te reguleren.

Wat we doen is een specifieke situatie nemen, een weloverwogen inschatting maken van wat de waarschijnlijke uitkomst zal zijn, een reeks vragen creëren om te vermoeden dat de mogelijkheden van uitkomst nul of minder zijn. Als de uitkomst niet als waarschijnlijk wordt geïdentificeerd, steekt de drang tot woede de kop op. En als de uitkomst als waarschijnlijk wordt aangemerkt, kunnen we het probleem aanpakken en voorkomen dat de situatie escaleert.

Het Cleft Conditioning Effect is een anti-woede, een hulpmiddel dat wordt gebruikt om woede te verminderen. Het werkt zo. Stap één, haal diep adem, laat je woede even los. Stap twee, houd de samentrekking in je kaak alsof je probeert te voorkomen dat een gecastreerde hond reageert. Stap drie, laat de samentrekking in je kaak los. Laat je woede los. Stap vier, ontspan je kaak. Dat is een simpele stap die je woedeniveau zal verminderen.

Het onderwerpingsproces gebruiken

Zoals elke NLP-tool vereist het proces oefening. NLP-beoefenaars geven cliënten doorgaans een reeks gratis sessies gedurende een periode van een maand. Tijdens deze sessies blijft de cliënt met open microfoons zitten. Tijdens de sessies ligt de focus op het opbouwen van vertrouwen. Het is ook tijdens deze sessies dat de NLP-beoefenaar met de cliënt werkt om hen te helpen de gebieden te identificeren waarin ze vast kunnen zitten en subliminale boodschappen te gebruiken om hen te helpen.

De belangrijkste rol van de beoefenaar is om de cliënt te helpen zijn directe ervaring van de situatie aan te pakken. Dit leidt tot het identificeren van mogelijke grondoorzaken. grondoorzaken zijn niet gemakkelijk te identificeren omdat ze vaak vaag zijn.

Het beste is om te werken met een sterke oorzaak. Het vereist dat NLP-beoefenaars goede luisteraars zijn. Ze moeten in staat zijn om de negatieve emoties te zien terwijl ze zich voordoen en ze moeten kunnen herleiden tot betere grenzen.

Er wordt aangenomen dat de meeste hartaandoeningen worden veroorzaakt door jarenlange slechte communicatie tussen moeder en kind. Er wordt ook aangenomen dat deze aandoeningen kunnen worden verholpen door een goede therapeut die de moeder helpt weer te communiceren.

Houd er rekening mee dat u deze berichten in geen enkele klaslokaal zult leren. Deze krijgt u van uw therapeut in het comfort van uw eigen huis.